Dr Rafał Szewczyk

Moje zainteresowania naukowe są związane z proteomiką i metabolomiką procesów biologicznych; poszukiwaniem, identyfikacją i profilowaniem różnorodnych biomarkerów; nowoczesną diagnostyką mikrobiologiczną oraz biodegradacją ksenobiotyków. W prowadzonych badaniach wykorzystuje przede wszystkim spektrometrię mas połączoną z różnymi technikami separacyjnymi. Ponad to w pracy naukowej wykorzystuję warsztat mikrobiologiczny, biochemiczny i bioinformatyczny. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy ze różnymi spektrometrami mas, technikami separacyjnymi oraz w laboratorium mikrobiologicznym bezpośrednio przyczyniło się do powstania licznych publikacji oraz wdrożeń i walidacji metod analitycznych na terenie kraju i za granicą.

 

Specjalność:

Spektrometria mas, chromatografia, mikrobiologia, biotechnologia

Zainteresowania naukowe:

Proteomika i metabolomika procesów biologicznych; poszukiwanie, identyfikacja i profilowanie biomarkerów; nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna; biodegradacja ksenobiotyków.

Edukacja i szkolenia:

Uniwersytet Łódzki (doktorat – 2006 r.), Uniwersytet Łódzki (informatyka (stud. podyp.) – 2001 r.), liczne szkolenia z zakresu spektrometrii mas i chromatografii w kraju i za granicą

Certyfikaty:

Liczne z zakresu spektrometrii mas i chromatografii

Języki:

Polski, angielski, rosyjski

Zainteresowania:

Muzyka, fotografia, trekking górski

Stan na rok 2018:

 • Sumaryczny IF – 89,851
 • Sumaryczna punktacja MNiSW – 987
 • Index H – 11 (WoS); 12 (Scopus)
 • Całkowita liczba cytowań – 307
 • Całkowita liczba publikacji punktowanych – 32
 • Całkowita liczba publikacji – 37
 • Liczba przyznanych patentów – 1
 • Liczba udzielonych licencji/know-how – 1
 • udział w kilkunastu projektach naukowych

Przebieg zatrudnienia:

 • 1998-2006 – asystent, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, WBiOŚ, Uniwersytet Łódzki
 • 2006-2018 – adiunkt, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, WBiOŚ, Uniwersytet Łódzki
 • od 2017 – kierownik naukowy, Centrum Medycyny Klinicznej i Estetycznej DiMedical
 • od 2009 – specjalista/wsparcie aplikacyjne – firmy SCIEX, Bioanalytic, MassDiag.

Przebieg kariery naukowej:

 • Magister: Uniwersytet Łódzki, specjalność mikrobiologia-biotechnologia – 1998 rok
 • Doktor: Uniwersytet Łódzki, specjalność mikrobiologia-biotechnologia – 2006 rok

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i zagranicą:

 • Studia podyplomowe z Informatyki – Uniwersytet Łódzki – 2001 rok,
 • Kilka seminariów i szkoleń z zakresu spektrometrii mas na terenie Polski w latach 2007-2009,
 • EMT QQQ QTRAP 3200 Small Molecules (AB Sciex – Darmstadt, Niemcy – 23-26.03.2010),
 • Basic LC/MS Training 3200/4000 QTRAP Proteomics (AB Sciex – Darmstadt, Niemcy – 31.03-02.04.2010),
 • Lipidomics, Proteomics, PCA and small molecules software training (AB Sciex – Darmstadt, Niemcy – 08.2011),
 • MALDI-TOF/TOF Proteomics (AB Sciex – Darmstadt, Niemcy – 23-27.07.2012),
 • Q-TOF Small Molecules and Proteomics (AB Sciex – Darmstadt, Niemcy – 30.07-03.08.2012),
 • SelexIon Technology and Micro LC training (AB Sciex – Darmstadt, Niemcy – 29.04-02.05.2013),
 • Support HGM training (Sciex – Darmstadt, Niemcy – 29.08-02.09.2016),
 • Szkolenie X500R QTOF System, Sciex OS software (Labexperts, Gdańsk, 9-11.10.2018)

Soboń, A., Szewczyk, R., Różalska, S., & Długoński, J. (2018). Metabolomics of the recovery of the filamentous fungus Cunninghamella echinulata exposed to tributyltin. International Biodeterioration & Biodegradation, 127, 130-138.

Boncler, M., Kehrel, B., Szewczyk, R., Stec-Martyna, E., Bednarek, R., Brodde, M., & Watala, C. (2018). Oxidation of C-reactive protein by hypochlorous acid leads to the formation of potent platelet activator. International journal of biological macromolecules, 107, 2701-2714.

Szewczyk, R., Kuśmierska, A., & Bernat, P. (2018). Ametryn removal by Metarhizium brunneum: Biodegradation pathway proposal and metabolic background revealed. Chemosphere, 190, 174-183.

Sadowska-Bartosz, I., Gajewska, A., Skolimowski, J., Szewczyk, R., & Bartosz, G. (2015). Nitroxides protect against peroxynitrite-induced nitration and oxidation. Free Radical Biology and Medicine, 89, 1165-1175.

Słaba, M., Różalska, S., Bernat, P., Szewczyk, R., Piątek, M. A., & Długoński, J. (2015). Efficient alachlor degradation by the filamentous fungus Paecilomyces marquandii with simultaneous oxidative stress reduction. Bioresource technology, 197, 404-409.

Szewczyk, R., Soboń, A., Słaba, M., & Długoński, J. (2015). Mechanism study of alachlor biodegradation by Paecilomyces marquandii with proteomic and metabolomic methods. Journal of hazardous materials, 291, 52-64.

Szewczyk, R., Soboń, A., Sylwia, R., Dzitko, K., Waidelich, D., & Długoński, J. (2014). Intracellular proteome expression during 4-n-nonylphenol biodegradation by the filamentous fungus Metarhizium robertsii. International Biodeterioration & Biodegradation, 93, 44-53.

Słaba, M., Szewczyk, R., Piątek, M. A., & Długoński, J. (2013). Alachlor oxidation by the filamentous fungus Paecilomyces marquandii. Journal of hazardous materials, 261, 443-450.

Szewczyk, R., Kowalski, K., Janiszewska-Drobinska, B., & Druszczyńska, M. (2013). Rapid method for Mycobacterium tuberculosis identification using electrospray ionization tandem mass spectrometry analysis of mycolic acids. Diagnostic microbiology and infectious disease, 76(3), 298-305.

Różalska, S., Szewczyk, R., & Długoński, J. (2010). Biodegradation of 4-n-nonylphenol by the non-ligninolytic filamentous fungus Gliocephalotrichum simplex: a proposal of a metabolic pathway. Journal of hazardous materials, 180(1-3), 323-331.

Kompleks polisacharydowo-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium. Twórcy wynalazku: Fiołka, M., Grzywnowicz, K., Rzymowska, J., Szewczyk, R. Patent przyznano w dniu: 31.05.2017 WUP 05/17.

Profil

Imię i  nazwisko:Rafał Szewczyk

Telefon: +48 504 257 897

E-mail: rafal.szewczyk@dimedical.pl

Specjalność:Spektrometria mas, biotechnologia

Stopień naukowy:Dr n. biol.

Chcesz

dołączyc do zespołu?