Dr Michał Pietrusiński

Doktor nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej, specjalność genetyka. Diagnosta laboratoryjny specjalizujący się w diagnostyce molekularnej i technikach sekwencjonowania genomowego. Menadżer BioTech Science w specjalizacji zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji ich wyników; laureat wielu programów z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym Transformation.Doc pod patronatem MNiSW, Medical Innovation Summer School on Rare Cancer pod patronatem EIT Health oraz Asystent Innowacji pod patronatem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Quick Profile

Imię i nazwisko:Michał Pietrusiński

Telefon: 

E-mail:                      michal.pietrusinski@dimedical.pl

Specjalność:                                                               genetyka

Stopień naukowy:                                                 dr n. med.

Chcesz

dołączyć do zespołu?