Dr hab. Magdalena Druszczyńska

Od blisko 20 lat związana jestem z Katedrą Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym nurtem moich zainteresowań badawczych są prątki Mycobacterium, a w szczególności: (1) poszukiwanie nowych biomarkerów przyśpieszających i ułatwiających diagnozowanie gruźlicy i mykobakterioz, (2) identyfikacja genetycznych, komórkowych i sekrecyjnych wyznaczników reakcji obronnych mogących stanowić o zwiększonym ryzyku zachorowania na gruźlicę i progresji zmian chorobowych u osób zakażonych prątkami, (3) wyjaśnienie podłoża komórkowego i molekularnego zróżnicowanej odpowiedzi odpornościowej wzbudzanej przez antygeny atenuowanych prątków BCG, (4) zrozumienie mechanizmów wzbudzanych przez prątki reakcji odpornościowych wyróżniających aktywne i latentne zakażenie Mycobacterium tuberculosis i utrzymujących prątki gruźlicy w stanie uśpienia.

Specjalność

Mikrobiologia, immunologia

Edukacja i szkolenia

Uniwersytet Łódzki (doktorat – 2003r, habilitacja – 2016r.), absolwentka XIII LO im M. Piotrowiczowej w Łodzi. Kursy z zakresu mikrobiologii klinicznej, genetyki i immunologii.

Języki

polski, angielski, rosyjski

Zainteresowania:

podróże, literatura, muzyka

Autorka ponad 50 publikacji, w przeważającej części w czasopismach z listy JCR, a także blisko 100 komunikatów konferencyjnych zaprezentowanych na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wykonawca i kierownik wielu projektów krajowych z zakresu immunologii gruźlicy. Recenzent prac w czasopismach krajowych i zagranicznych, promotor i recenzent prac magisterskich i licencjackich. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Profil

Name:Magdalena Druszczyńska

Tel:                                                                +48 501 368 587

E-mail:        magdalena.druszczynska@dimedical.pl

Specjalność:                    mikrobiologia, immunologia

Stopień naukowy:                                        dr hab. n. biol.

Chcesz

dołączyć do zespołu?