Dr Karol Majewski

Twórca i prezes firmy DiMedical. Doktor nauk medycznych, przedsiębiorca, specjalista mikrobiologii klinicznej, diagnosta laboratoryjny. Od 2012 r. Członek Zespołu Kontroli Zakażeń; Specjalista ds. Antybiotykoterapii w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i w Łodzi. Prowadzi badania kliniczne z firmami farmaceutycznymi i medycznymi dotyczące m.in. racjonalnej antybiotykoterapii oraz innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych. Pomysłodawca i współtwórca profesjonalnego laboratorium diagnostycznego Centrum Badań Weterynaryjnych Vetcomplex.

 • 2013 r. – 2018 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – praca doktorska wykonywana w Zakładzie Immunologii Doświadczalnej
 • 2013 r. – 2018 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – II st.specjalizacji z Mikrobiologii Klinicznej
 • 2008 r. – 2010 r. – Uniwersytet Medyczny w Łodzi zawodowe studia podyplomowe z Analityki Klinicznej (tytuł Diagnosty Laboratoryjnego; prawo wykonywania zawodu)
 • 2001 r. – 2006 r. – Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Studia dzienne – 5 lat; specjalność MIKROBIOLOGIA,
 • 1997 r. – 2001 r. – Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Błaszkach (klasa o profilu matematyczno – informatycznym).
 • 03.2016r. – obecnie – Centrum Medycyny Klinicznej i Estetycznej DiMedical – właściciel
 • 11.2015r. – 06.2018r. – F.A.T Investment Group Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 11.2015r. – 06.2018r. – PROFIT Sp. z o.o. – Członek Zarządu
 • 05.2012r. – obecnie – Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi oraz w Tuszynie – Członek Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych; Specjalista ds. Antybiotykoterapii
 • 04.2008r. – obecnie – Laboratorium Medyczne dr n. med. Teresa Fryda przy Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Łodzi – kierownik Pracowni Mikrobiologii Ogólnej oraz Wojewódzkiej Jednostki Diagnostyki Prątka Gruźlicy;
 • 01.2012r. – 12.2017r. – Gen4Pet Sp.z o.o. – Członek Zarządu;
 • 12.2012r. – 12.2016r.  – Centrum Badań Weterynaryjnych VetComplex Sp. Z o.o. – Prezes Zarządu; Dyrektor Zarządzający;
 • 01.2011r. – 12.2015r. – Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – Członek Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 • 01.2007r. – 04.2008r. – Pracownia Mikrobiologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im M. Pirogowa w Łodzi na stanowisku młodszy asystent mikrobiolog;
 • 03.2006r. – 06.2006 r. – Pracownia Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi na stanowisku młodszy asystent mikrobiolog;
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego Laboratorium Wzorującego/Badawczego wg ISO 17025;

Profil

Name:Karol Majewski

Phone: +48 508 247 286

Email:                                karol.majewski@dimedical.pl

SpecjalnośćMikrobiologia, Diagnostyka

Stopień naukowy Dr n. med.

Chcesz

dołączyć do zespołu?