Dr Karol Majewski Twórca i prezes firmy DiMedical. Doktor nauk medycznych, przedsiębiorca, specjalista mikrobiologii klinicznej, diagnosta laboratoryjny. Od 2012 r.
Pracownia mikrobiologii ogólnej i diagnostyki prątka gruźlicy
Dr Karol Majewski
+48 508 247 286