POIR.02.01.00-00-0165/17

Celem projektu jest utworzenie CBR specjalizującego się we wczesnej diagnostyce, prognostyce i monitoringu procesów chorobowych nowotworów płuc i gruźlicy,  opartych o metody biologii molekularnej i spektrometrii mas. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z UE, które pozwoli nam na stworzenie niezbędnej dla osiągnięcia celu projektu infrastruktury B+R.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego diagnostyki chorób nowotworowych i infekcyjnych, poprzez inwestycję w aparaturę, sprzęt oraz zakup nieruchomości, które pozwolą na stworzenie środowiska, w którym nasza wykwalifikowana kadra, przy współpracy naukowo – badawczej z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, będzie mogła tworzyć nowej jakości rozwiązania dla diagnostyki nowotworów i chorób infekcyjnych, oparte o najnowsze światowe osiągnięcia w dziedzinie technik diagnostycznych.

Centrum Badawczo-Rozwojowe o powierzchni ok. 500 m2 pozwoli na prawidłową i pomyślną realizację prac B+R założonych w Agendzie badawczej. Realizacja projektu i spełnienie celów będzie możliwe poprzez:

  • Zakup nieruchomości zabudowanej – budynku,
  • Prace remontowo – budowlane: adaptację powierzchni na potrzeby prowadzenia prac B+R,
  • Wyposażenia laboratoriów w aparaturę B+R,
  • Zapewnienie warunków socjalno – biurowych pracownikom CBR

W wyniku realizacji agendy badawczej opracujemy przełomowe metody diagnostyki raka płuc i gruźlicy.