POIR.01.01.01-00-0798/16

POIR.01.01.01-00-0798/16
“Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej metody diagnostyki gruźlicy i innych mykobakterioz”

    Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody diagnostycznej dla wykrywania prątków gruźlicy oraz mykobakterii z grupy MOTT (inne niż M. tuberculosis) z jednoczesnym określaniem wrażliwości lub oporności na leki przeciwprątkowe w oparciu o LCMS/ MS. Metoda diagnostyczna będzie wykazywała się przełomowym charakterem ze względu na usprawnienie procesu diagnozowania gruźlicy. Wynikać to będzie ze skrócenia czasu diagnozy poniżej 24 godzin, zwiększenia czułości badania i zakresu diagnostycznego oraz zmniejszenia kosztu procesu diagnostycznego. Rozwiązanie, które zamierzamy opracować będzie bazowało na występowaniu w ścianach komórkowych kwasów mykolowych. Kwasy mykolowe (MAs) są jednymi z podstawowych elementów budowy ściany komórkowej bakterii rzędu Actinomycetales, podrzędu Corynebacterineae. Zaplanowane w projekcie prace badawczo – rozwojowe polegać będą na poszukiwaniu nowych, lepszych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonego celu praktycznego w postaci metody wykrywania prątków gruźlicy oraz mykobakterii z grupy MOTT.
   Opracowywane rozwiązanie będzie odpowiedzią na zgłaszane przez rynek zapotrzebowanie na nowe metody diagnostyczne. Zgodnie z oczekiwaniami WHO metoda diagnostyki gruźlicy powinna być szybka, dokładna, bezpieczna i pozwalać na szybką identyfikację lekooporności oraz być możliwa do przeprowadzenia w miejscu leczenia.
   Rezultaty projektu zostaną wdrożone we własnej działalności DiMedical poprzez świadczenie usług diagnostycznych w oparciu o nową metodę oraz sprzedaży licencji na jej wykorzystanie.