Projekty

CBR DiMedical jest jednostką specjalizującą się w opracowywaniu nowoczesnych metod diagnostycznych z zakresu mikrobiologii i onkologii w oparciu o projekty naukowe i badawczo-rozwojowe z zakresu mikrobiologii, immunologii, genetyki i spektrometrii mas. W ramach naszej działalności skupiamy się na realizacji projektów naukowo-badawczych, których wyniki w postaci nowych procedur, testów i kompleksowych  rozwiązań są wykorzystywane w działalności komercyjnej firmy, sprzedawane na zasadach komercyjnych oraz w postaci licencji lub know-how. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy – jeżeli masz ciekawy pomysł na projekt wdrożeniowy z zakresu diagnostyki medycznej – skontaktuj się z nami!

Projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez CBR DiMedical

  • POIR.02.01.00-00-0165/17 – „Centrum Badawczo – Rozwojowe Diagnostyki Chorób nowotworowych i infekcyjnych”
  • POIR.01.01.01-00-0798/16 – “Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej metody diagnostyki gruźlicy i innych mykobakterioz”

Projekty naukowe realizowane we współpracy z innymi jednostkami:

  • 2016/23/B/NZ1/02316 – Badanie uszkodzeń 2-tiourydyno- tRNA zachodzących w komórkach poddanych stresowi oksydacyjnemu (współpraca z CBMM PAN)
  • 2016/23/D/NZ7/03964 – Analiza ekspresji czynników wirulencji dermatofitów w odpowiedzi na wybrane źródła węgla (współpraca z Uniwersytetem Łódzkim)
  • 2016/21/B/NZ7/01771 – Odpornościowe i metabolomiczne sygnatury w zakażeniach Mycobacterium tuberculosis u dzieci (współpraca z Uniwersytetem Łódzkim)

Idea

Nowatorskie i przełomowe pomysły i rozwiązania.

Wdrożenie

Opracowywanie nowoczesnych wysokoprzepustowych metod diagnostyczneych.

Nauka & Praktyka

Wykwalifikowany zespół, wiedza i zaangażowanie -> osiągnięcie celu!