Pracownia spektrometrii mas

Współczesne wyzwania analityczne wymagają zastosowania zaawansowanych i nowoczesnych metod instrumentalnych takich jak spektrometria mas połączona z technikami chromatograficznymi.

Techniki oparte o tandemową spektrometrię mas (MS/MS) oraz chromatografię cieczową (LC) wykorzystywane są do badania lub potwierdzenia struktury związków organicznych (analiza jakościowa) jak i analizy ilościowej związków, zarówno w pracach naukowych jak i aplikacjach rutynowych. LC-MS/MS jako metoda uniwersalna, czuła i selektywna znalazła bardzo szerokie zastosowanie w analizach różnorodnych molekuł w praktycznie dowolnym materiale. Technika ta wykorzystywana jest powszechnie jako niezastąpione narzędzie służące analityce prowadzonej przez biologów, biochemików, chemików, fizyków, kryminologów, astronomów, w medycynie i diagnostyce medycznej, ochronie środowiska oraz wielu innych dziedzinach nauki.

There are no team members found.

Zestaw LC-MS/MS

 • Spektrometr mas – QTRAP 6500+ (Sciex)
 • Chromatograf cieczowy – ExionLC (Sciex)

Oprogramowanie do akwizycji i analizy danych LC-MS/MS

 • Analyst 1.6.3 (Sciex) – akwizycja i analiza danych
 • MultiQuant 3.0.2 (Sciex) – analiza ilościowa
 • MarkerView 1.3.1 (Sciex) – analiza statystyczna
 • PeakView 2.0.2 (Sciex) – analiza jakościowa
 • LightSight2.3 (Sciex) – analiza jakościowa

Pozostały sprzęt laboratoryjny

 • zestaw do przygotowania prób do analizy hormonów (Chromsystems)
 • lodówka 4C/-20C
 • wirówka stołowa
 • wytrząsarka do probówek
 • worteksy
 • waga laboratoryjna
 • myjka ultradźwiękowa
 • wyciąg laboratoryjny

Zestaw LC-MS/MS będący na wyposażeniu naszej jednostki może być wykorzystany w wielu różnorodnych zastosowaniach m.in.:

 • analizach ilościowych różnorodnych molekuł np. witamin, hormonów, substancji tłuszczowych, leków i ich metabolitów, pestycydów, barwników, toksyn etc.
 • zaawansowanych analizach omicznych m.in.: proteomicznych, metabolomicznych czy lipidomicznych
 • analizach jakościowych małych i dużych cząsteczek – zarówno celowanych jak i niecelowanych (identyfikacja nieznanej substancji)

Zestaw LC-MS/MS jest aktualnie wykorzystywany w następujących projektach:

Projekty badawczo-rozwojowe:

 • POIR.02.01.00-00-0165/17 – „Centrum Badawczo – Rozwojowe Diagnostyki Chorób nowotworowych i infekcyjnych” (realizacja całości w DiMedical)
 • POIR.01.01.01-00-0798/16 – “Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej metody diagnostyki gruźlicy i innych mykobakterioz” (realizacja całości w DiMedical)

Projekty naukowe:

 • 2016/23/B/NZ1/02316 – Badanie uszkodzeń 2-tiourydyno- tRNA zachodzących w komórkach poddanych stresowi oksydacyjnemu (współpraca z CBMM PAN)
 • 2016/23/D/NZ7/03964 – Analiza ekspresji czynników wirulencji dermatofitów w odpowiedzi na wybrane źródła węgla (współpraca z Uniwersytetem Łódzkim)
 • 2016/21/B/NZ7/01771 – Odpornościowe i metabolomiczne sygnatury w zakażeniach Mycobacterium tuberculosis u dzieci (współpraca z Uniwersytetem Łódzkim)